KATEGORİLER
Sepetiniz

Halk Hikayeleri Araştırmaları Çukurovalı Aşık Mustafa Köse ve Hikaye Repertuvarı

Halk Hikayeleri Araştırmaları Çukurovalı Aşık Mustafa Köse ve Hikaye Repertuvarı
  • Ürün Kodu: 9789753383165
  • Yayınevi/Marka: Akçağ Yayınları
  • Yazar: İsmail Görkem
  • Stok Durumu: Stokta yok
Satış Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 37
1953 yılında Ceyhan'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu şehirde tamamladı. Trabzon-Fatih Eğitim Enstitüsü (Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi) Türkçe Bölümü'nden mezun oldu (1972) ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nde lisans tamamlama programını bitirdi (1983).Halkbilimi/Türk Halk Edebiyatı alanında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans (1987) ve doktora (1990) yaptı. Orta öğretimkurumlarında Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni (1972-1984), dahasonra ise Fırat Üniversitesi'nde Türkçe Okutmanı olarak çalıştı (1985-1990).Aynı üniversitede yardımcı doçent olarak Hallkbilimi/Türk Halk Edebiyatılisans ve lisans üstü derslerini yürüttü (1991-1997).1997'de doçent oldu. 1999 yılından itibaren Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Halkbilimi Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 1. Çukurova Ağıtları, 2. Bahâ Said Bey, 3. Türkiye'de Alevî-Bektaşî, Ahî ve Nusayri Zümreleri adlı eserleri yayın aşamasındadır. Yurt içi ve yurt dışı kongre ve sempozyumlarda sunulmuş çok sayıda bilimsel bildirileri ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.BU KİTABA DAİRBugüne kadar Türk halk hikâyeleri hakkında gerek metin neşri ve gerekse bilimsel inceleme olarak önemli pek çok çalışma yapılmıştır. Bir folklor ürünü olan halk hikâyesi (türkülü hikâye), gelenek, anlatıcı, dinleyici çevresi, müzik ve metin unsurları üzerine bina edilmektedir. Eğer incelenecek malzeme türkülü hikâye ise, gelenek11 bağlı olarak anlatıcılar tarafından icra edilen bu örnekleri, bir sosyal olay/canlı gösterim olarak kabul etmek ve onlan ait oldukları bağlam (context) içerisinde değerlendirmek gerekecektir.Prof. Dr. Mehmet KAPLAN, Türk Halk Edebiyatına ait incelemelerin "az istisna ile disiplinsiz bir malzemeciliğe döküldüğünden" şikayet etmekte ve onları değerlendirmek için "Halk edebiyatına her şeyden önce güzel, orijinal bir edebiyat gözü ile yanaşmak, o güzelliğin, orijinalitenin nereden geldiğini derinden araştırma"nm lüzumundan bahsetmektedir. Halk hikâyeleri ve halk hikâyeciliği hakkında önemli çalışmalar yapmış olan Prof. Dr. Pertev N. Boratav da, "halk hikâye edebiyatının şifahi an 'anede tetkikine girişince, bu nevi bütün mudilliği (karmaşıklığı) ile insanın karşısına dikiliyor" diyerek, meselenin güçlüğüne işaret etmektedir.Eserde, Çukurovalı Âşık Mustafa Köse'den katılımlı gözlem tekniğiyle doğal bir ortamda derlenen Güzel Ahmet, Han Mahmut, Bey Böyrek, Helvacı Güzeli ve Aşık Halil isimli türkülü hikâyeler, ait oldukları bağlam içerisinde Halkbilimi ve Edebiyat Bilimi yöntemlerine göre tahlil edilmiştir.

Ürün Adı: Halk Hikayeleri Araştırmaları Çukurovalı Aşık Mustafa Köse ve Hikaye Repertuvarı
Ürün Kodu: 010079288
Kitabın Yazarı: İsmail Görkem
Basım Yılı: 2000
Baskı Sayısı: 1.Baskı
Kağıt Cinsi: 2.Hamur
Çevirmen: